Online katalogInv. nr.:
A 7895
Datering:
1865
Placering:
Stue 30
Art:
Maleri
Personer:
Christian 4. (1577-1648)
1588 konge Danmark  
Kunstner:
Marstrand, Nicolai Wilhelm (1810-1873)
maler - professor
kunstner
Begivenhed:
1644/07/01 Christian IV ombord på "Trefoldigheden"